Podmínky a pravidla soutěžní kategorie SCARLETT MINI 2019 | Tvář Scarlett

Podmínky a pravidla soutěžní kategorie SCARLETT MINI 2019

Důkladně přečtěte před vyplněním přihlášky!

Soutěžní kategorii SCARLETT MINI 2019 pořádá společnost SSP COMPANY s.r.o., IČ: 03221016 , sídlem Smilova 485, Pardubice 530 02 (dále také jen "Pořadatel" nebo "Vyhlašovatel"), v rámci projektu TVÁŘ SCARLETT 2019. Soutěž si klade za cíl vybrat vítěznou dívku ve věku 7–12 let, která v průběhu finálového večera nejvíce okouzlí odbornou porotu a ta ji následně vybere.

Harmonogram a závazné aktivity v rámci soutěže:
1. V termínu 20.8.2018 - 30.9.2018 podat závaznou přihlášku do soutěže SCARLETT MINI 2019 na www.tvarscarlett.cz
2. V termínu 27.10.2018 se zúčastnit SEMIFINÁLE pořádaného v Sezemickém domě v Sezemicích od 10:00 hodin (výběr finalistek + náhradnic).
3. V průběhu listopadu 2018 se zúčastnit focení v PROFI foto ateliéru (termín bude po semifinále upřesněn).
4. V termínu 20.4.2019 se zúčastnit v ranních a dopoledních hodinách generální zkoušky na finálový večer.
5. V termínu 20.4.2019 se zúčastnit FINÁLE SCARLETT MINI 2019

Pravidla a podmínky soutěže:
1. Kategorie SCARLETT MINI 2019 se mohou účastnit dívky pouze ve věku 7-12 let.
2. Soutěž je otevřena dívkám, jež přihlásí rodiče/zákonní zástupci.
3. Zákonný zástupce přihlašované musí vyplnit přihlašovací formulář na stránkách www.tvarscarlett.cz a souhlasit s těmito podmínkami a pravidly.
4. Soutěžící postupují do dalších kol dle výběru poroty. Soutěžící se řídí vždy pokyny pořadatele.
5. Postup do dalšího kola není žádným způsobem vymahatelný.
6. Pro účast v soutěži je třeba, aby zákonný zástupce přihlašované vyplnil přihlášku do soutěže a uhradil dle pokynů symbolické "startovné" ve výši 222,- Kč na účet číslo 8160854001/5500, podpis platby JMÉNO a PŘÍJMENÍ soutěžící. Po splnění těchto dvou úkonů bude přihlášená zařazena do databáze soutěžících.
7. Do každého dalšího kola postoupí pouze vybrané soutěžící. Dostaví se v termínu a čase na místo určené pořadatelem v rámci harmonogramu ročníku 2019. Pokud se vybraná soutěžící nedostaví, odstupuje ze soutěže a nahradí ji jiná soutěžící.
8. Ze semifinálového kola postoupí maximálně 10 dívek (+ 3 náhradnice) (počet záleží na porotě, pořadateli a dalších faktorech a není nijak vymahatelný žádným způsobem) do finálového večera.
9. Soutěžící se povinně zúčastní všech aktivit vypsaných dle harmonogramu v těchto podmínkách. Neúčast na těchto aktivitách povinných k soutěži se rovná vyřazení soutěžící ze soutěže.
10. Postupy do dalšího kola, vrácení startovného a ceny/dary v žádném případě nejsou vymahatelné.
11. Zákonný zástupce přihlášením do soutěže potvrzuje, že souhlasí s podmínkami soutěže.
12. Finálového večera se zúčastní vybrané soutěžící. Soutěžící absolvují módní přehlídku a předvedou volnou disciplínu. Průběh finálového večera je v kompetenci Pořadatele a jeho náplň se může v průběhu příprav měnit.
13. Vítězky večera budou vyhlášeny na základě rozhodnutí odborné poroty.
14. Veškeré další detaily spolupráce na soutěži a budoucí spolupráci ošetří smlouva, kterou zákonný zástupce finalistky podepíše po výběru do finále. Bez podpisu smlouvy není možné pokračovat v soutěži.

Partneři